Om rett og det riktige. Norge og nordmenn i krig

  * Artikkelen er tidligere publisert i tidsskriftet Prosa 1/2010, www.prosa.no, som utgis av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Gjengitt med tillatelse fra tidsskrift og forfatter. Med norske soldater i krig i Afghanistan, har spørsmålet «hva er krig?» blitt mer presserende også her til lands. Erlend M. Leonhardsen har studert sakprosaen som forsøker å gi svar – […]

Bokanmeldelse

    Håkan Edstrøm, Nils Terje Lunde, Janne Haaland Matlary (red):  Krigerkultur i en fredsnasjon, Abstrakt forlag, Oslo 2009. ISBN: 978-82-7935-272-3. 335 sider. «På slutten av den kalde krigen var krigerrollen i praksis identisk med rollen som hjemlandsforsvarer» skriver Torunn Laugen Haaland i sitt kapittel i boka Krigerkultur i en fredsnasjon (Abstrakt forlag 2009). I kapitlet presenterer […]

Bokanmeldelse

Karakterbygging for kriselederskap Djervhet, rettferdighet, besinnelse og situasjonsbedømmelse: det klassiske lederprogrammet er aktuelt i militært så vel som sivilt lederskap Paul Otto Brunstad:  Klokt lederskap – mellom dyder og dødssynder, Gyldendal norsk forlag, Oslo 2009. ISBN 978-8-20-539258-8. 278 sider Det er ingen nyhet at ledere utdannet ved krigskolene er ettertraktet i norsk næringsliv. Krigsskolen er […]

Bokanmeldelse og kommentar

Anders McD Sookermany og Jørgen W. Eriksen (red.): Veglederen. Et festskrift til Nils Faarlund. Oslo: GAN Aschehoug 2007. ISBN 978-8-24-920960-6. 333 sider. Et festkrift til Nils Faarlund er en hyllest til det arbeidet Nils Faarlund har stått for gjennom sine år som en markant bidragsyter for ferdsel i naturen. Forsvarets institutt ved Norges idrettshøgskole med redaktørene […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Knut H. Grandhagen, Kenneth Been Henriksen, Anne Kari Rom, Stine Walmsnæss Skjæret: Kampklar. Norske soldater i fredens tjeneste. Oslo: N.V. Damm & Søn forlag 2007. ISBN 978-8-20-413131-7. 294 sider.   Boken er innbydende og på vaskeseddelen står det: «Kampklar gir en oppdatert fremstilling av hverdagen i felten og nye perspektiver på militært liv i det 21.århundre» samt «Det […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Rolf-Petter Larsen (2006): Norske soldater i Kosovo: erfaringer rett fra levra, Oslo: Sypress forlag, 2007. ISBN: 978-82-91224-38-1. 287 sider. Hele levra i en bok.? Her er «alt» som har med INTOPS med. Erfaringer fra Kosovo med klangbunn fra Libanon, Bosnia, FN og Nato. Det er myter og erfaringer kokt ned til KFOR livet på Kosovo sletta. […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Carsten Selch Jensen (red): Retfærdig krig: om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i historien, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2006. ISBN 978-8-77-674139-6. 256 sider. Legitimering av krig og voldsutøvelse De siste årene er det utgitt flere interessante bidrag innenfor temafeltet krig – religion – etikk på et skandinavisk språk. Særskilt kan her nevnes Torkel Brekkes bok Vold og religion og […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Et vell av perspektiver Nils Terje Lunde & Bård Mæland (red.): Militæretikk, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2006, ISBN: 978-8-25-192097-1. 224 sider. Militære styrkers legitimitet og oppførsel kan analyseres fra mange ståsteder. Denne nye boken om militæretikk, med opphav midt i PACEMs redaksjon og det norske feltprestmiljøet, klarer å kombinere imponerende mange ståsteder på en gang, uten dermed å […]

Bokanmeldelser og kommentarer

Bo Kristian Holm (red): Krig – dens legitimitet i religion og politik. Fredriksberg (DK) Forlaget ANIS, 2005. ISBN: 978-8-77-457391-3. 164 sider. Krigens legitimitet er de siste årene blitt aktualisert. Det gjelder i særlig grad i Danmark etter at man støttet den amerikanske invasjonen i Irak. Dette er konteksten for boken, eller rettere sagt, artikkelsamlingen ”Krig – […]

Bokanmeldelser og kommentarer

En kriger for fred Bjørn Egge: En kriger for fred. Et liv for forsvar, frihet og fred. Norsk Tidskrift for Sjøvesen, 2005. ISBN 978-8-29-221716-0. 306 sider. Generalmajor Bjørn Egge, tidligere president i Norges Røde Kors, har omarbeidet og utvidet sin bok, som kom første gang i 1996. Egge har vært mye brukt som foredragsholder, både i […]