«Management of violence»

  Norske soldater er i krig. Med krigen følger en rekke utfordringer som har sitt utgangspunkt i soldatens spesiale: å utøve vold. Utøvelsens av vold må ledes. Det lederskapet som utøves der vold settes i system innbefatter alt fra selvledelse til avgjørelser der store styrker er involvert. I dette nummeret av PACEM har vi satt fokus på […]

Hvorfor kriger vi egentlig?

Hvorfor kriger vi? Spørsmålet følger alle kriger. I de siste krigene norske styrker har deltatt i, har svaret på dette spørsmålet ikke alltid vært like opplagt. Samtal­en knyttet til krigens legitimitet, kan til tider bli så ubehagelig at vi unngår den. Ikke minst når soldater dør. Da trenger vi å tro at de døde i […]

Moralsk beslutningstagning og ledelse

I dette nummeret av PACEM tar vi utgangpunkt i det å beslutte som en fundamental forutsetning for moral og ledelse. Å velge i vanskelige situasjoner betyr at vi må velge vekk alternativer. Dette krever mot og evne til å tåle risiko. Våre valg kan være gode eller dårlige, vi kan ta dem for tidlig eller for seint, […]

Ondskapens akse

I denne utgaven av PACEM presenterer vi et variert utvalg av artikler. Gudmund Waaler er sjøkrigsskoleprest med hovedansvar for undervisning i etikk. Hans artikkel «Ondskapens akse – hvor går den?» er den første i en serie på to artikler. I denne artikkelen spør han; hvor går egentlig ondskapens akse? Hva skjer med oss når ondskapen ikke tilhører […]

Lederutvelgelse og etikkopplæring

Høsten 2010 har det pågått en viktig debatt i norsk media om språk og etikk i Forsvaret. Hvordan påvirker stridshandlinger i Afghanistan språkbruk og holdninger hos norske soldater, og deres evne til å gjennomføre militære oppdrag? Hvilket ansvar har militære ledere for å forstå og eventuelt korrigere slike språklige og verdimessige uttrykk? Dette nummeret av PACEM handler […]

Militær identitet

27 september 2009 kunne vi lese i Aftenposten intervju med en person utdannet i Forsvaret at han hadde lyst til å drepe i krig. Vedkommende jobbet ikke lenger i Forsvaret, men i et privat sikkerhetsselskap. Men i den samme reportasjen intervjues også to offiserer som er inne på de samme tankene. En av dem sier […]

Religiøst mangfold og militær enhet

Dette nummer av PACEM er i sin helhet viet utredningen «Religiøst mangfold og militær enhet: Geistlig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar». Utredningen er utformet i rammen av Feltprostens teologiske fagråd. Gjennom publisering i PACEM gjøres utredningen tilgjengelig for offentlig debatt. Dette nummeret vil også sendes særskilt til en rekke institusjoner og organisasjoner som høringsdokument. Spørsmålet om geistlig […]

Forvaltningsetikk – regelverk og refleksjon

Nylig skrev en offiser i Telemark Bataljon et debattinnlegg i media der han i sterke ordelag kritiserte forsvarsledelsen for å fjerne viktige kapasiteter i styrkebidraget i Afghanistan. Dette startet en intens debatt, både i media og innad i Forvaret. I denne sammenhengen er ikke innholdet i debatten det viktigste, men at den berører svært mange […]

Etikkens mål og forankring i en foranderlig verden

Når vi står overfor valg som ikke gir seg selv, der vi må bryne oss på hva er riktig å gjøre, kan vi forestille oss ulike scenarier – der ulike handlemåter sannsynligvis vil føre oss i forskjellige retninger. Her møter vi selve grunnspørsmålet i etikken. Vi kan finne gode argumenter for de fleste valg, men […]

Hva er da et menneske?

Med blikket festet på himmelen, stjernene og alt som er rundt han i skaperverket, spør salmisten (Salme 8) i Det gamle testamentet: «Hva er da et menneske?» «Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans […]