Å forstå de andre

Karikaturtegninger av Muhammed har preget nyhetene den siste tiden. Det har vært et slående eksempel på hvor fort uro kan spre seg i dagens informasjons­samfunn og at dette kan være svært vanskelig å forutse. Dyktige agitører på hver side benytter seg av situasjonen for å fremme sine interesser og spre sine fiendebilder. De spiller gjerne […]

Krig – etikk og pedagogikk

Krig innebærer oppløsning av de strukturene som holder hverdagen sammen. Det er i denne sonen av kaos og kompleksitet at soldaten skal utøve sitt yrke. Selv om de ytre strukturene løses opp, må de etiske fordringene likevel fastholdes. Dette setter den enkelte krigsmann- og kvinne på store prøver. Selv om grensen mellom godt og ondt […]

Mellom hjelpearbeid og terrorbekjempelse

Det daglige arbeidet kan fort virke trivielt i møte med en slik omfattende flomkatastrofe vi har vært vitne til i Sørøst Asia. Det vitner om at livet er skjørt og at en katastrofe kommer hurtig. Dette er også virkeligheten for Forsvaret, vi må reagere hurtig når det skjer store og uventede hendelser og våre handlinger […]

Krigens regler

For en tid tilbake offentliggjorde Røde Kors i samarbeid MMI en undersøkelse som konkluderte med at forstemmende få i vårt land hadde kjennskap til Geneve­konvensjonene. Bare 28% av de spurte visste hva disse handlet om. Selv om undersøkelsen viser at kunnskapene om krigens folkerett er mangelfull, gir langt de fleste nordmenn tilslutning til det verdigrunnlaget […]

Uklarhet?

Vår deltakelse i internasjonale operasjoner er under debatt.De siste rundene har dreid seg om hvorvidt norske soldater i Irak i realiteten er en del av okkupasjonsstyrken eller om de – fordi de er øremerket for humanitær innsats (og utstyrt med genferkorsmerkede uniformer!) – er en del av det internasjonale samfunnets bidrag til gjenoppbyggingen av landet. […]

Apropos – Feltprestkorpset 50 år

I neste måned, nærmere bestemt 6. juli, er det femti år siden Stortinget gav sitt samtykke til Forsvarsdepartementets forslag om å opprette et eget feltprestkorps. Selv om jubileet blir behørig markert til høsten i forbindelse med FPKs årlige fagkonferanse, ønsker PACEM å bidra til bursdagsfeiringen med et nummer som på ulikt vis og fra litt forskjellige synsvinkler […]

Kulturelle rammebetingelser

En selvfølgelighet kanskje, men like vel: Verken den etiske refleksjonen eller den etiske handlingen finner sted i et vakuum. Begge deler har sine rammebetingelser og sine forutsetninger. Dette gjelder også innenfor for militæretikken. Og på litt forskjellig vis er dette tematisert i dette nummeret av PACEM. Delegater med røtter i den tredje verden pekte på […]

Sårbarhet og sikkerhet

Er det mulig å insistere på en normativ tilnærming til de moralske og juridiske spørsmålene som krig og krigføring stiller oss overfor etter 11 september og etter måneder med terror og motaksjoner i Midt-Østen – bare for å nevne to eksempler? Viser ikke vår tid med all mulig tydelighet at på slagmarken, enten den finnes […]

Et in terra pax

Vi har lagt bak oss en julehøytid som i store deler av verden ikke akkurat kan sies å ha stått i julefredens tegn. Atskillige kommentatorer har grepet fatt i den groteske avstanden mellom englesangens julebudskap fra Betlehemsmarkene for 2000 år siden og de dagsaktuelle hendelsene i Israel og Palestina. Krigen i Midt-Østen er ikke den […]

Kostbare perler og feltprestens professio

Hva er feltprestens professio? Hva er en feltprest satt til å være og gjøre – egentlig? I kontrast til senere års ønsker og krav om idrettsprestasjoner, stabsarbeid og grader i et økende profesjonalisert feltprestkorps, tror jeg det kan være betimelig med en intern runde om ”feltpresten” – gjerne støttet av de som vil oss vel. […]