In Defence of Just War*

Christian tradition, Controversies, and Cases * Previously published in De Ethica.  A Journal of Philosophical, Theological and Applied Ethics Vol 2 (2015) Issue 1. (www.de-ethica.com) Introduction My aim in this article is to show that the Christian just war tradition remains very much alive, continuing to develop as it wrestles with conceptual problems and thinks […]

Rettferdig krig – meiningsfullt paradigme i den økumeniske samtalen i dag?

Eit samansett bilete av paradigmer og fredsrørsler Det er skrive mykje om paradigmet «rettferdig krig», og om korleis kristne teologar har tenkt om det. Eg skal ikkje gå gjennom det her, det kan ein finne i mange standardframstillingar av saka. Det høyrer med til den kristne teologiske tradisjonen, om ein likar det eller ikkje. Men […]

Den norske kirkes engasjement for fred

Mellomkirkelig råds arbeid med krigs- og fredsspørsmål. Innledning Barmhjertige Gud, du hører vår klage og kjenner menneskers nød. I dag roper vi til deg for alle som lider i Syria og Irak. Vi ber for dem som er drevet på flukt, og minnes dem som ble drept eller døde da de flyktet. Lenge har vi […]

Når etikken blir juss

Om det brokete forholdet mellom retten til krig og retten i krig i folkeretten. Et av de mest krevende og kontra-intuitive skillene i folkeretten går mellom retten til krig, i sin latinske form omtalt som ius ad bellum, og rettigheter og plikter i krig, ius in bello eller durante bello. Skillet innebærer at spørsmål om […]

Krigen i forkynnelsen

Prestene i Den norske kirke holdt sine gudstjenester uten opphold under andre verdenskrig. Påskedag 1942, med opplesningen av Kirkens Grunn – en bekjennelse og en erklæring, markerte likevel et skille som delte tida i et «før» og et «etter». Embetsnedleggelsen endret alt: relasjonen til staten, den relative tryggheten i arbeidet, en fast inntekt og sikker […]

Værnspræstens embedsforståelse og oppgave i krig*

* Artikkelen har tidligere vært trykket i Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr 128/juni 2012 Danmark har siden 2002 været en nation i krig. Vi sender ikke længere «kun» vore soldater af sted på fredsbevarende, men også på fredsskabende missioner. Hvad indebærer det for værnspræsternes embedsforståelse og identitet? En gruppe af feltpræster og ideologiske støtter […]

Konflikt mellan rättigheter*

En moralisk och etisk betraktelse på beslutsfattandet om internationella humanitära insatser; exemplet Libyen 2011. * Denna artikel är en bearbetning av en PM skriven vid Teologiska Högskolan i Stockholm i mars 2015 under temat Fallstudie av konflikt mellan rättigheter. I PACEM 18:2 2015 diskuteras en del om inbördeskriget i Syrien. Av och till under denna […]

Pilegrimsretreat for veteraner*

* Pilegrimsretreat for veteraner er kommet til som et samarbeid mellom Øystein Endal, feltprest ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (på Dombås), Christian Skovdahl, feltprest ved Forsvarets veteransenter (på Bæreia) og undertegnede.  Inspirasjon og ideer til denne artikkelen er for en stor del et resultat av en spennende prosess med refleksjon og samtaler oss imellom. Initiativ, […]

Bokanmeldelse

Nigel Biggar:  In Defence of War.  Oxford University Press, 2013.  ISBN 978-0-19-872583-1.  361 sider Nigel Biggar, Regious Professor of Moral and Pastoral Theology ved Christ Church College i Oxford, er representert i denne utgaven av PACEM med artikkelen In Defence of Just War:  Christian Tradition, Controversies, and Cases.  Artikkelen er på mange måter en sammenfatning […]

Bokanmeldelse

Tor Arne Schjander Berntsen, Gjert Lage Dyndal, Sigrid Redse Johansen (red):  Når dronene våkner.  Autonome våpensystemer og robotisering av krig.  Cappelen Damm, Oslo 2016.  ISBN 978-8-20-249579-4.  392 sider Fjernstyrte eller mer eller mindre uavhengige – autonome – overvåknings- rekognoserings- og våpenplattformer griper stadig mer om seg som hendige verktøy i militærmaktens verktøykasse. De kommer i […]