Ressurser

Tidsskrift

jmeJournal of Military Ethics utgis  av Routledge (Taylor & Francis Group) og har siden starten hatt tilknytning til Feltprestkorpset.  Initiativtaker til tidsskriftet og redaktør fra oppstarten til  2009 var PACEMs første redaktør, daværende krigsskoleprest Bård Mæland.
Tidsskriftet utkommer med 4 nummer i året.

 

journal-of-peace-researchJournal of Peace Research (JPR) er et tverrfaglig og internasjonalt fagfellevurderte tidsskrift.  Tidsskriftet har et globalt fokus på konflikt og fredsprosesser.  Tidsskriftet oppfordrer til en bred forståelse av fredsbegrepet, men har hovedfokus på årsaker til vold og konfliktløsning.  Utkommer med 6 nummer i året.

 

Organisasjoner og institusjoner

etisk-ra%cc%8ad-for-forsvarssektorenEtisk råd for forsvarssektoren er opprettet av Forsvarsdepartementet for å bidra til styrket etisk bevissthet og refleksjon blant ansatte i forsvarssektoren. Rådet er et uavhengig organ som skal avdekke, vurdere og gi innspill til aktuelle etiske problemstillinger sektoren. Det skal både bistå og utfordre utøvende lederskap og står fritt til å uttale seg om alle relevante forhold.

 

prioPeace Research Institute Oslo/Fredsforskningsinstituttet (PRIO) er et frittstående forskningsinstitutt i Oslo. Det ble grunnlagt i 1959 av en gruppe norske forskere, med Johan Galtung i spissen. Instituttet har spilt en sentral rolle i utviklingen av freds- og konfliktforskningen internasjonalt og regnes som verdens eldste og viktigste senter for fredsforskning.

Instituttet utgir tidsskriftene Journal of Peace Research og Security Dialogue og har tilknytning til Journal of Military Ethics

isme-1International Society for Military Ethics (ISME)  – tidligere Joint Services Conference on Professional Ethics (JSCOPE) – organiserer militært personell, akademikere og andre med interesse for å diskutere etiske problemstillinger knyttet til militær maktbruk.

ISME har siden 1979 arrangert en årlig fagkonferanse i månedskiftet januar/februar.

 

euroismeEuroISME er den europeiske søsterorganisasjonen til International Society for Military Ethics.  Organisasjone er registrert som en selvstendig stiftelse i Frankrike og har medlemmer fra så godt som alle europeiske land, akademikere og forskere, militære, og andre som er opptatt av militær etikk.  Feltprestkorpset har vært institusjonsmedlem i EuroISME siden 2015.

EuroISME arrangerer en årlig fagkonferanse i månedskiftet mai/juni og utgir en bokserie basert på bidrag fra de årlige konferansene.  Bokserien kan bestilles her.

 

zebisZentrum für ethische Bildung in den Streitkräften (ZEBIS).  Tysk nettside med kort introduksjon til nettsidens innhold.  Senteret er underlagt den katolske militærbiskopen for Budeswehr.

ZEBIS utgir et engelskspråklig E-tidsskrift – «Ethics and Armed Forces» – som er kostnadsfritt tilgjengelig via nettsiden. E-tidsskriftet finner du her

 

kings-collegeCentre for Military Ethics er et forskningsinstitutt tilknyttet Kings College London. Senteret er undervisningsfokusert både i forskning og formidling .  Gjennom nettsiden tilbyr senteret gratis online kurs i militær etikk – Massive Open Online Course.  Kursportalen finner du her

Nettstedet har også en ressursside med oversikt over utvalgt literatur og videoforedrag over sentarle militæretiske tema fra US Naval College.

 

center-for-military-medical-ethicsCenter for Military Medical Ethics (CMME) er et samarbeidsprosjekt mellom Swiss Academy for Military and Disaster Medicine (SAMD) og University of Zurich/The Center for Ethics.

Senterets kjerneaktivitet er forskning innenfor det militærmedisinske fagfeltet.

Senteret har siden 2011 arrangert en årlig fagkonferanse/workshop med fokus på militærmedisinsk etikk og utgir kompendium fra workshopene.  Oversikt over kompendier og andre utgivelser fra CMME finner du her.

Krigens folkerett

icrcInternational Committee of the Red Cross nettside om krigens folkerett.  Siden gir oversikt over gjeldende traktater og konvensjoner og behandler deler av krigens folkerett tematisk.

 

 

ictyThe International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia’s nettside gir oversikt over konflikten(e) i det tidligere Jugoslavia, presenterer bakgrunn for opprettelsen av tribunalet, og gir oversikt over sakene som er ført for domstolen.

Siden gir også tilgang til rettsdokumentene/-referatene fra alle sakene som er ført ført for domstolen fra 1994 til i dag.

 

imtLibrary of Congress´ressursside for Nürnbergprosessen inneholder alle 42 bindene med offisielle referat fra prosessen mot de ledende nazistene etter andre verdenskrig (The Blue Series).

Bd 1 inneholder offisielle dokumenter inklusive London agreement, Nürnbergcharteret, tiltale og domsavsigelse; bd 2-22 inneholder fortløpende rettsreferat; bd 23 og 24 inneholder ulike indekser (kronologisk g tematisk); Bd 25-42 inneholder kopi av dokumenter og annet bevismateriale  fra rettssaken.