Uklarhet?

Vår deltakelse i internasjonale operasjoner er under debatt.De siste rundene har dreid seg om hvorvidt norske soldater i Irak i realiteten er en del av okkupasjonsstyrken eller om de – fordi de er øremerket for humanitær innsats (og utstyrt med genferkorsmerkede uniformer!) – er en del av det internasjonale samfunnets bidrag til gjenoppbyggingen av landet. […]

Faith-based Diplomacy: Trumping Realpolitik*

* Presentation to the Norwegian Chaplains Corps 50th Anniversary Conference on Conflict and Peace – Religion, the Missing Link?, Oslo Oct. 25, 2003. Good morning. It is a particular pleasure for me to be with you on this, your 50th anniversary celebration, in this wonderful setting. More to the point, I feel privileged to be speaking […]

On Conflict and Peace – Not Religion, but Self-confidence*

*. Presentation to the Norwegian Chaplains Corps 50th Anniversary Conference on Conflict and Peace – Religion, the Missing Link?, Oslo Oct. 25, 2003 Introduction Confidence in general can be considered as a key psychological element in all conflict relations. However, to build confidence it is necessary to demonstrate courage in the sense that one are […]

Religion, conflict – and what about truth?

From Dialogue through Diagnosis to Diapraxis.* * Paper delivered at The Norwegian Military Chaplain Corps’ conference: “Conflict and Peace. Religion – the missing link?” Saturday, October 25 2003 There is an increasing awareness of a link between religion and conflict. No one would argue that this has not been a negative combination in the past. […]

Moralske dilemmaer i fredstjeneste

Kan sympati eller antipati med parter i konflikt føre til moralske/etiske dilemmaer i forhold til klare krav om upartiskhet i tjenesten? Innledning I fjor sommer kunne man følge en debatt hvorvidt norske offiserer har rasistiske holdninger, og hvordan slike tendenser kan og bør motarbeides. Stabsprest Mæland framholdt blant annet at Forsvarets innsats utenlands vil stå […]

Er ein god offiser ein god offiser?

Ei undersøking om yrkesoffiserar si evne til moralsk tenking, yrkesatferd – og læringsfaktorar for moralsk utvikling Orlogskapteinane Terje Paulsen og Roar Espevik får motorstopp i landsbyen Rilsja under eit CIMIC-oppdrag i Nord-Irak. Landsbybefolkninga reagerer med hissig steinkasting, som dei ofte gjer i møte med utanlandske styrkar. Ein Molotov-coctail vert kasta mot bilen, og ein rasande […]

Idealism eller professionalism?

Finns det förutsättningar för Forsvaret att utveckla en relevant värdegrund?* *.Artikeln är en förkortad version av en examensuppsats från Forsvarets stabsskole. Med sin paroll: In and out with the Britts anger försvarsminister Kristin Krohn Devold den politiska ambitionsnivån med användningen av Norges Forsvar. Sedan 1814 har Norge haft värnplikt och försvaret av det egna territoriet har stått […]

Med rett til å angripe?

Etisk vurdering av forkjøpsangrep og preventiv krigføring* * Artikkelen bygger på et foredrag på Seminar om folkerett, Forsvarets stabsskole, 11. september 2003. Offensiv tendens i forsvars- og sikkerhetspolitikken Vi har de siste årene sett et langt mer angrepsvillig ’Vesten’. Dette har fått nedslag i strategi- og doktrineendringer: Vi har gått fra ’containment’ og invasjonsforsvar til […]

Chances for Chaplaincy in the Past and Future*

*.Presentation to the annual Norwegian Military Chaplains Corps meeting, Oslo 23rd October 2003 It does not automatically go without saying that I, as a German, should be asked to give the main lecture on the occasion of your moving ceremony celebrating the 50th anniversary of the chaplaincy in the Norwegian Armed Forces. I know that many […]

Ved Feltprestkorpsets 50årsjubileum

Preken ved jubileumsgudstjeneste i Oslo Domkirke Bots- og bededag 2003 Tekst: Matteus 3, 7-12 Vi feirer et jubileum. På en av de dagene i kirkeåret som har minst feststemning, på bots- og bededag er vi samlet for å takke Gud for feltprestkorpsets 50 årige historie. Vi minnes de som har formet korpsets ånd og orgaisasjon, […]